Privacy

Op deze pagina vindt u informatie over ons privacybeleid, over cookies en over het copyright van deze website.

Privacy

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

romantische-steden.nl is eigendom van Islandpassions Webprojecten, gevestigd in Kerkrade (Nederland).
Islandpassions Webprojecten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Cor Kluijtmans is de functionaris gegevensbescherming van Islandpassions Webprojecten. Hij is te bereiken via het contactformulier van deze website.

Islandpassions Webprojecten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld (ook informatie verstrekt via e-mail).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Islandpassions Webprojecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam,
• e-mailadres,
• ip-adres,
• internetbrowser en apparaat-type,
• gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Islandpassions Webprojecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van een mogelijke betaling aan ons naar aanleiding van het plaatsen van een advertentie.
• U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Islandpassions Webprojecten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Islandpassions Webprojecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Zolang er een relatie met deze website bestaat (bijvoorbeeld omdat u een dienst van ons afneemt of omdat u deze website vaker bezoekt) worden uw gegevens bewaard (bij website-bezoek is dit nooit persoonlijke informatie).
Indien er geen relatie meer bestaat en u deze website ook niet meer bezoekt hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens/personalia – 4 weken – deze worden binnen deze termijn verwijderd.
• Logfiles – 4 weken – deze worden binnen deze termijn verwijderd.
• Ip-adres – 4 weken – deze worden binnen deze termijn verwijderd.
(Gegevens in logfiles met o.a. ip-adressen worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende 4 weken bewaard. Wij gaan niet na -als dat al zou kunnen- wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot een persoon.)
• Internetbrowser en apparaat-type – 14 maanden – voor statistische analyse.
• Surfgedrag op deze website – 14 maanden – voor statistische analyse.

Delen van persoonsgegevens met derden
Islandpassions Webprojecten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Islandpassions Webprojecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor
toestemming hebt gegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Islandpassions Webprojecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens via het contactformulier naar ons sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u vervolgens een kopie van uw identiteitsbewijs via mail op te sturen.
Wij zullen u er dan ook op wijzen om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Na ontvangst van die kopie reageren we zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken,
op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Islandpassions Webprojecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
We maken gebruik van betrouwbare systemen die voldoen aan de privacy wetgeving om e-mails te versturen. Onze website is in beheer bij een betrouwbare hostingpartij en we dragen zorg voor regelmatige backups en het regelmatig updaten van door ons gebruikte software-systemen. Daarbij monitoren we en blokkeren we Ip-adressen die als onveilig worden beschouwd om ons te beschermen tegen pogingen van hackers.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.
Islandpassions Webprojecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze algemene voorwaarden en ons cookiebeleid.

Wist u dat

cookies op deze website ervoor zorgen
• dat u een vol functionerende website ziet
• dat u van alle functies gebruik kunt maken
• dat uw voorkeuren worden bewaard met het oog op een volgend bezoek
• dat u meehelpt deze website voortdurend te verbeteren

Wat zijn cookies ?
Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over uw sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op uw computer geplaatst en zijn veilig en ongevaarlijk.
Een cookie weet uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens niet.
Ook worden geen gegevens van uw computer uitgelezen, ook worden geen wachtwoorden onderschept. Cookies brengen geen virus op uw computer.
Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.
Cookies worden gebruikt om bezoekers te analyseren teneinde u en andere bezoekers een nog betere website ervaring te geven.

Cookies op deze website
Islandpassions Webprojecten gebruikt functionele en tracking cookies.
Een cookie wordt bij het eerste bezoek aan deze website opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Islandpassions Webprojecten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Soorten cookies
1. Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van deze website. Zo kunnen wij hiermee onthouden welke voorkeuren u eventueel heeft ingesteld.
2. Cookies van advertentiebedrijven (tracking cookies)
Advertentiebedrijven gebruiken cookies om hun campagnes af te stemmen op de bezoeker.
Er wordt o.a. gekeken of u een advertentie al eens eerder is getoond.
3. Cookies van externe partijen (tracking cookies)
Indien u via deze website wordt doorverwezen naar de aanbieding van een adverteerder dan kan het zijn, dat de website van de adverteerder en/of het
advertentienetwerk een cookie plaatst, onder andere om te kunnen achterhalen, dat u via deze website bij de adverteerder bent terechtgekomen.
Onze website heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden en adverteerders.

Cookies adverteerders en advertentienetwerken
Deze website werkt samen met het advertentienetwerk TradeTracker. Deze website vertoont relevante, door dit netwerk aangeboden, adverteerders op haar website. Dit netwerk plaatst na het aanklikken van een door hen aangeboden adverteerder een ‘tracking-cookie’ om te kunnen bepalen vanaf welke website een eventuele reisboeking en/of bestelling plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor advertenties van de adverteerder Booking.

Omdat er op deze website reclame door Google Adsense wordt getoond, maakt uw browser eventueel een door Google Inc. of derden gestuurd cookie. Dit cookie kan door Google Inc. of derden gelezen worden. Om dit cookie weg te halen of om cookies in het geheel uit te schakelen gaat u naar de instellingen van uw browser (privacy).

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Copyright

Het copyright van foto’s en teksten ligt bij Cor Kluijtmans, tenzij anders vermeld.
Er zijn foto’s met toestemming gebruikt van Studio eLBee, Moyan Brenn, felipe gabaldón, Erna Heersema en Peter Samuel.
Afbeeldingen van specifieke accommodaties zijn afkomstig van deze vakantieverblijven en het copyright berust bij hen.
Overname van foto’s of teksten is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.

Deze website is onderdeel van Islandpassions Webprojecten.
Adres: Finefrau 18, NL-6462 HP Kerkrade, Nederland
Tel: +31-45-5458534
E-mail onder ‘contact’ in het menu.
Website: Islandpassions Webprojecten
Overzicht projecten: Vakantie-Idee-Pagina
Kamer van Koophandel: 14126421
BTW-nummer: NL001330836B12